OPMERKING: het inschrijven vereist dat u Cookies accepteert.

Naam Ouder/verzorger (stap 1 van 3)

Ouder/verzorger 1

Velden aangegeven met (*) zijn verplichte velden
Aanhef:
Voornaam:
Voorletters: (*)

Voegsels:

Achternaam: (*)
Geboortedatum: (*) (formaat DD-MM-JJJJ)
Burgerservicenummer: (*)
Nationaliteit: (*)
Relatie met kind:
Straat+huisnr: (*)
Postcode: (*)
Plaats: (*)
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Telefoon 06: (*)
E-mail: (*)
Aantal kinderen:

Medisch
Huisarts (*):
Tandarts (*):

Noodnummers Voornaam Voegsels Achternaam Telefoon Relatie
1e Noodnummer (*):
2e Noodnummer:

Burgerlijke staat ouders/ verzorgers:
Burgerlijke staat : (*)


Geboorteland ouders:
Geboorteland vader/ verzorger 1: (*)
Geboorteland moeder/ verzorger 2: (*)


Hoogst genoten opleidingsniveau
Hoogst genoten opleiding vader/ verzorger 1: (*)
Hoogst genoten opleidingsniveau moeder/ verzorger 2: (*)


Beroep
Beroep vader/ verzorger 1: (*)
Beroep moeder/ verzorger 2: (*)


Gezin
Moedertaal gesproken thuis: (*)
Andere gesproken talen thuis: (*)


Toestemming (waar psz staat kan BSO gelezen worden)
Ouder geeft toestemming voor het maken van foto/video op website/fb: (*)
Ouder verleent toestemming aan de psz om in voorkomende gevallen JGZ te contacte: (*)
Ouder verleent toestemming om de toetsresultaten digitaal te verwerken: (*)

Ouder/verzorger 2

Velden aangegeven met (*) zijn verplichte velden
Aanhef:
Voornaam:
Voorletters: (*)

Voegsels:

Achternaam: (*)
Geboortedatum: (*) (formaat DD-MM-JJJJ)
Burgerservicenummmer: (*)
Nationaliteit: (*)
Relatie met kind:
Straat+huisnr: (leeglaten=overnemen van ouder1)
Postcode: (leeglaten=overnemen van ouder1)
Plaats: (leeglaten=overnemen van ouder1)
Telefoon thuis: (leeglaten=overnemen van ouder1)
Telefoon werk:
Telefoon 06: (*)
E-mail: